NHN notaris

Lidmaatschap

Lid zijn van NHN notarissen

Lidmaatschapsvoorwaarden
Om lid te kunnen worden van NHN Notarissen dient u notaris te zijn of kandidaat-notaris in een maatschap met een notaris en kantoorhoudende in de regio Noord-Holland.

Een signatuurcommissie behandelt de aanvraag tot lidmaatschap. U wordt daarna zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van het besluit van de signatuurcommissie.

Indien u lid wilt worden, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.
NHN-Notarissen is een vereniging van vijftien notariskantoren in Noord-Holland.

Voor overige vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met uw plaatselijke NHN notaris.

Voor algemene vragen over het lidmaatschap kunt u ook bellen naar nummer: 072-5337800 of mailen naar info@nhnnotaris.nl.

NHN notaris


Scroll op de map om alle locaties in Noord-Holland te bekijken.